Algemene regels voor deelname aan de Hartemèrt

 1. Uw deelname wordt pas definitief als de kosten van deelname vooraf zijn voldaan en wel uiterlijk voor 30 juni als de inschrijving sluit.
 2. Per inschrijving kunnen maximaal 3 kramen of overeenkomende ruimte worden gereserveerd. Meerdere inschrijvingen zijn mogelijk na overleg met de organisatie.
 3. De kraam of ruimte mag niet onderverhuurd worden aan derden.
 4. Er mogen alleen producten worden aangeboden van de branche die aangeven is bij aanmelding. Meerdere branches per kraam zijn niet toegestaan. U moet per branche zich aanmelden.
 5. De kraam of ruimte dient om 10.00 uur te zijn ingericht. Daarna worden lege kramen verwijderd. Vanaf 17.00 uur kunt u opruimen.
 6. Voertuigen dienen om 9.30 uur buiten het parcours geplaatst zijn.
 7. Indien gebruik gemaakt van bakovens, barbecues e.d. dient u hier melding van te maken. Indien niet aan de door brandweer gestelde eisen van veiligheid wordt voldaan wordt men verwijderd van het parcours.
 8. Open vuur is niet toegestaan.
 9. De organisatie dient op de hoogte gesteld te worden als attracties of demo’s ingehuurd worden en als men niet zelf deze plaats gaat gebruiken. De door u zelf ingehuurde attracties dienen op de eigen gehuurde plaats neergezet worden. Indien hier niet voldoende ruimte voor is kan in overleg met de organisatie een andere locatie worden gezocht. Bij attracties moet begeleiding aanwezig zijn.
 10. Zonder toestemming van de organisatie mag er geen muziek ten gehore worden gebracht.
 11. Flyeren, uitdelen artikelen en collecteren mag alleen vanachter de eigen kraam, niet in de loopruimte voor het publiek.
 12. Voor deelnemers die niet aan het parcours gevestigd zijn kan geen garantie gegeven dat men ieder jaar dezelfde plaats heeft.
 13. Voor evt. gebruik van elektra dient u zelf contact op te nemen met een van de omwonende in de buurt van uw aangewezen standplaats.
 14. Aanwijzingen van de organisatie dienen altijd strikt opgevolgd worden.
 15. Afmelden van uw deelname kan tot 5 weken voor de datum van het evenement om eventueel aanspraak te kunnen maken op restitutie van de door u betaalde deelnamekosten minus de administratiekosten van € 15,=.

Deelnameregels voor bedrijven die gevestigd zijn aan het Hartemèrt parcours

 1. Indien uw zaak aan het parcours is gevestigd en u meldt zich niet aan, zal deze ruimte aan een ander worden toegewezen.
 2. Als niet is aangeven dat de resterende ruimte van uw pui vrij gelaten moet worden en er is niet voor betaald wordt deze plaats aan ander toegewezen. U dient dus te betalen voor de gehele frontbreedte.
 3. Men kan niet meer ruimte reserveren dan de eigen frontbreedte is en diepte die door de organisatie wordt aangegeven. Alleen met toestemming van de buren en in overleg met de organisatie kan dit overwogen worden.
 4. Uitbreiding van terrassen voor de Horeca is alleen mogelijk na overleg met de organisatie. Dit gelieve aan te geven bij aanmelding. Ook als u muziek ten gehore wilt brengen.
  

Heeft u vorig jaar ook meegedaan?

Nee
Ja

Gegevens

Huidige gegevens zijn niet gevonden. Als u doorgaat, wordt er een nieuwe relatie aangemaakt, die eerst geverifieerd dient te worden.
Dhr. Mevr.
Nee
Ja
(is een ruimte van 4 meter met daarop een kraam)
(is een vrije plaats van 4 meter zonder een kraam of horeca-terras)

Totale kosten: EUR. 0,00